K3    PU    Fråga 343

Vilket alternativ stämmer överens med klass 2A i IARCs riskbedömning över kemikalier?

IARCs riskbedömning
Grupp 1: Ämnet är cancerogent för människor
Grupp 2A: Ämnet är troligen cancerogent för människor
Grupp 2B: Ämnet är möjligen cancerogent för människor
Grupp 3: Ämnets cancerogenes går inte att klassificera
Grupp 4: Ämnet är troligen inte cancerogent för människor

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: