K3    CREN    Fråga 339

Vilken av följande kan vara indikation på att man bör ge ett läkemedel med ett längre dosintervall?

Om man har lågt glomerulärt clearance kommer inte läkemedlet att utsöndras i normal takt. Om man har för korta doseringsintervall kommer patienten att hamna på en högre läkemedelskoncentration, vilket kan ha mycket negativa effekter. Därför ska man öka tiden mellan doseringarna. Om man istället har levercirros bör man sänka dosen man ger, inte intervallet. Detta för att förstapassagen-metabolismen i levern minskar (blod shuntas förbi levern). Man får då högre läkemedelskoncentrationer i blodet, dock är det inget fel med eliminationen och man utsöndrar läkemedlet snabbt. Kroppsmassan ska inte styra dosering av läkemedel i första hand.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: