K3    Gen    Fråga 337

Vad stämmer gällande efficacy?

Potensen avgör hur mycket läkemedel man måste tillsätta innan maxeffekten (efficacy) är nådd. Affiniteten behöver inte hänga ihop med efficacy. Affiniteten kan vara mycket hög, men förmågan att sätta igång ett svar intracellulärt kan samtidigt vara låg.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: