K3    Gen    Fråga 332

Ärftliga mutationer i tumörsuppressorgener är recessiva. Dock verkar de ofta ha en dominant fenotyp (d.v.s. nästan alla med dessa recessiva mutationer drabbas av cancer). Hur går detta till?

Släktträden för denna typ av mutation brukar visa en tillsynes dominant, autosomal, cancer.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 200 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in