K3    Gen    Fråga 328

Vilket av följande alternativ beskriver "point of no return" bäst?

Man vet inte exakt de processer som sker i cellen och får den att nå denna punkt, men två mycket centrala faktorer är oförmåga att omvända utbredd mitokondriell skada samt stora förstörelser av cellmembranet, det förlorar sin integritet. Motsvarigheten i reversibel cellskada, innan point of no return är fettförändring och cellulär svullnad.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: