Termin 3    Gen    Fråga 322

Vilken grupp av extracellulära faktorer är viktigast för att få celler att lämna fasen G0 och proliferera för att läka en vävnadsskada?

När vävnad ska återskapas krävs inducerande signaler. Dessa signaler är till mångt och mycket baserade på lösliga polypeptider såsom cytokiner, tillväxtfaktorer och metabola faktorer. Dessa molekyler binder i regel membranreceptorer (eller kärnreceptorer, ex. vitamin D, tyroideahormon och steroider) och en intracellulär reaktionskaskad sätts igång. Cytokiner är viktigast för att få celler att lämna G0-fas medan tillväxtfaktorer och metabola faktorer är avgörande för att celler ska fortsätta genom cellcykeln.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in