K3    Gen    Fråga 320

Cellulär hypertrofi och hyperplasi kan båda leda till vävnads- eller organhypertrofi (att vävnaden ökar i storlek) men de skiljer sig markant rent cellulärt. Vad stämmer?

Hypertrofi = tillväxt av de enskilda cellerna. Sker till exempel i hjärtat vid stenoser eller högt BT. Dessa celler kan normalt inte replikera sig och är slutdifferentierade. Stimuli kan vara mekaniska och hormonella.

Hyperplasi = ökad tillväxt genom celldelning. Endast celler med god förmåga till celldelning kan adaptera på detta sätt. Aktiveras ofta vid samma stimuli som hypertrofi. Stimuli är hormonella, tillväxtfaktorer. Måste gå in och påverka cellcykeln. Stimulerar antingen stamceller eller differentierade celler. Viktig process vid skadeläkning.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: