K3    CREN    Fråga 312

Vilken funktion har NEDD4L?

NEDD4L minskar mängden av natriumkanalen ENaC i det apikala membranet i njurens samlingsrör. Insulin stimulerar ett kinas kallat sgk1 som inhiberar funktionen av NEDD4L. Ökat insulin leder därmed indirekt till ökad mängd natriumkanaler och ökad saltretention, vilket har en blodtryckshöjande effekt.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: