Termin 3    CREN    Fråga 310

Amlodipin är ett blodtryckssänkande läkemedel. Hur fungerar det?

Amlodipin är en kalciumflödeshämmare. Minskat kalcium i glatta muskelceller ger minskad kontraktion och lägre resistans --> sänkt blodtryck.

0%
0 av 235 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 235 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in