Termin 3    CREN    Fråga 308

Vad leder obehandlad hypertoni ofta till? Välj det alternativ som stämmer bäst.

Vänsterkammarhypertrofi - ökad tryck i den systemiska cirkulationen gör att vänsterkammaren måste arbeta hårdare för att pumpa ut blod. En tryckbelastning leder till en koncentrisk (patologisk) hypertrofi.

Hjärtsvikt - hjärtat orkar inte pumpa mot den höga belastningen och HMV blir nedsatt. För låg för att klara kraven (först vid ansträngning och senare även i vila). Leder bl.a. till stas i lilla kretsloppet och ödem. 90 % av all hjärtsvikt i västvärlden föregås av hypertoni.

Njurskada - blodet i njurarna pressas över kärlväggen i njurens minsta kärlkapillär. Dessa kan lätt skadas om trycket inuti kärlen blir för högt. Förekomst av albumin (äggvita) i urinen är ett tidigt tecken på kapillärskada.

Ateroskleros - leder till ökad stress i kärlvävnaden och därmed produktion av stressproteiner som när de läcker ut från cellen leder till inflammation som är bidragande faktor vid utveckling av ateroskleros.

0%
0 av 232 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 232 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in