K3    CREN    Fråga 296

Vilken avbildande metod beskrivs nedan? "En metod som grundar sig på att kroppens väteatomer ställer in sig efter ett starkt magnetfält och vid exponering för radiovågor absorberar dessa för att sedan avge dem i modifierad form. Radiovågorna absorberas av en kamera och skickas till en dator som gör om dem till en bild som visar skivor av kroppen."

Fördelar med denna typ av avbildningsmetod är att man inte utsätts för röntgenstrålar (som under en DT eller en slätröntgen) och att man får tydliga bilder över kroppens olika vävnader (till skillnad från en slätröntgen som endast kan avbilda vissa typer av vävnader). Nackdelar är att den är dyr, att den tar lång tid och att man måste ligga stilla under hela undersökningen.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 181 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in