Termin 3    CREN    Fråga 288

Akut behandling av hjärtinfarkt, för att uppnå reperfusion brukar ske genom... ?

Heparinet hämmar flera steg i koagulationskaskaden och minskar därmed fortsatt proppbildning. När man gör en PCI (percutan coronar intervention) går man in med en kateter och gör en ballongsprängning för att rensa det ockluderade kärlet och sätter in en stent som håller kärlet öppet.

Warfarin hämmar istället nytillverkning av de K-vitaminberoende faktorerna (inklusive antitrombotiska proteiner som protein C och protein S) och är inte att föredra i detta fall (då en effekten inte fås direkt).

Öppen thoraxkirurgi förekommer inte i akuta skeden. Man kan behandla med trombolytiska läkemedel, men undviker detta helst då små bitar av det upplösa koagelet kan föras vidare och bilda nya proppar. Kan ges till patienter som redan har en kort förväntad tid kvar i livet eller om PCI inte går att genomföra inom rimlig tid.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in