Termin 3    Gen    Fråga 246

Ofta talar man om tre huvudgrupper av gener som efter mutation kan ge upphov till cancer, vilka är dessa?

Proto-onkogener är gener som vid mutation kan bli konstant aktiverade eller aktiverade när de inte bör vara aktiverade vilket leder till positiva tillväxt- och proliferationssignaler. Dessa mutationer är dominanta. Myc och RAS är två prominenta exempel.

Tumörsupressorgener är gener som vid mutation blir inaktiverade. Hindrar normalt celldelning och tillväxt. Inaktivering leder därmed till ökad tillväxt. Genen för p53 är ett mycket tydligt exempel. Mutationen här brukar finnas i den DNA-bindande regionen. Recessiva mutationer.

Mutatorgener/"care taker-gener" är gener som kodar för protein som normalt kontrollerar DNA-reparation. Mutation leder till minskad DNA-reparation och större risk för cancerogena mutationer. Exempel är gener för DNA-ligas.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in