K3    Gen    Fråga 244

Vilken typ av tumör använder sig främst av lymfsystemet vid metastasering?

Sarkom sprider sig främst hematogent, det vill säga genom blodet. Neuroektodermala tumörer är speciella och har därmed speciella spridningsvägar. Benigna tumörer sprider sig inte. Carcinom är därmed rätt svar.

Carncinom sprider sig ofta till nya organ genom lymfan och metastaserar inte sällen i den första lymfnoden som dränerar vävnaden. Denna lymfnod kallas "sentinel lymph node". Användbart för att lokalisera primärtumör.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: