Termin 3    Gen    Fråga 1058

Kan en benign tumör metastasera?

Nej, benigna tumörer kan INTE metastasera. Att sakna förmågan att metastasera är ett av kriterierna för att en tumör ska få klassas som en benign tumör. Maligna tumörer kan i regel alltid metastasera, men vissa gör det mycket sällan.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in