Termin 3    Gen    Fråga 1041

Vad är en kompetitiv antagonist?

Kompetitiv = tävlande. Antagonisten tävlar alltså mot agonisten om bindningsställena på receptorn.
Antagonist = molekyl som binder till samma receptor som en antagonist, utan att något svar utlöses.

Motsatsen är en icke-kompetitiv antagonist, som alltså binder till receptorn på ett helt annat ställe. Kan dock hindra agonisten från att binda genom att påverka receptorn så att den genomgår en konformationsändring.

Reversibilitet har inget att göra med om antagonisten är kompetitiv eller inte.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in