Termin 3    Gen    Fråga 1029

Vad av följande är INTE ett kännetecken för amyloidos?

Alfa-helixar är inte kännetecken för amyloidos.

Det amyloida placket består av monomerer med beta-pleated sheets som ordnas till stora, grenade fibriller. Placket färgas in rött med Kongorödfärgning.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in