Termin 3    CREN    Fråga 1023

Vilket protein spelar en avgörande roll för utvecklingen av anemi vid inflammation?

Hepcidin är en akutfasreaktant som produceras i levern vid inflammation. Proteinet blockerar ferroportin vilket gör att järn stängs inne i celler — främst i enterocyter, hepatocyter och makrofager. Detta leder till minskad tillgång på järn i erytrocytproduktionen och således till anemi.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in