Termin 3    CREN    Fråga 1020

Vad är viktigast att göra vid en postrenal njursvikt?

Om inte avflödet återställs kan tryck mycket snabbt byggas upp och fortplantas bakåt mot njurarna. Detta leder till ett minskat GFR, och njursvikt. Njurarna kan i dessa fall skadas mycket.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in