Termin 3    PU    Fråga 1016

Vad är en primär prevention?

En primär prevention minskar risken för sjukdom/skada innan den uppträder.
En sekundär prevention minskar risken för allvarliga följder av en sjukdom/skada efter att den har uppträtt.
En hälsofrämjande intervention syftar till att förstärka människors självkänsla och tro på att de själva kan förändra sina liva och förbättra sin hälsa.
En prevention som riktar in sig mot de som har störst risk för en viss sjukdom/skada kan vara primär, dock behöver den inte vara detta. Är en högriskstrategi.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in