Termin 3    CREN    Fråga 1013

Hur behandlar man patienter utan egen njurfunktion endokrint?

EPO tillverkas i njurarna och är viktigt för stimulering av erytropoesen, därmed måste EPO ges till patienter utan egen njurfunktion.
Njurarna spelar en viktig roll i omvandlingen av inaktivt vitamin D3 till aktivt vitamin D3, därför måste aktivt vitamin D3 ges till patienter utan egen njurfunktion.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in