Termin 3    CREN    Fråga 1004

Vid ökad värme sker en kraftig vasodilatation av hudens resistanskärl. Vad händer med kroppens blodtryck, hjärtminutvolym och blodflöde i en sådan situation?

Den tidiga blodtryckssänkningen beror på minskad perifer resistans. Minskad stimulering av baroreceptorerna i aortabågen och sinus caroticus leder till ökad sympaticuspåslag med ökad inotropi och kronotropi som följd. Detta leder till en ökad hjärtminutvolym och till att blodtrycket återgår mot mer normala nivåer. Cirkulationen i huden ökar på grund av hudens vasodilatation.

0%
0 av 232 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 232 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in