Termin 3    Gen    Fråga 1000

Vilken av följande är en mycket allvarlig biverkning av kemoterapi som noga måste övervakas/kontrolleras?

Benmärgshämning riskerar att leda till allvarligt immunosupression med stor infektionskänslighet, vilket kan vara livshotande.

Mukosit är en inflammation av epitel och underliggande vävnad i mun och svalg.

Alopeci är håravfall.

0%
0 av 232 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 232 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in