Termin 2    CREN    Fråga 998

Det parasympatiska nervsystemet medierar positiva kronotropa och intropa effekter på hjärtat.

Med positiva kronotropa effekter menar man ökad hjärtfrekvens och inotropa effekter ökad kontraktionskraft - två egenskaper som är kopplade till det sympatiska nervsystemet, inte det parasymaptiska nervsystemet.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in