Termin 2    NSPR    Fråga 988

De två huvudsakliga sätten varmed man kan öka kraften som en muskel utvecklar är att rekrytera fler motoriska enheter och att aktivera dem med högre frekvens.

Det finns två huvudsakliga sätt att öka kraften i en muskel:
1. Rekrytera fler motoriska enheter.
2. Aktivera dem med en högre frekvens

Påståendet är därför sant.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in