Termin 2    CREN    Fråga 985

Sant/Falskt? - Hematopoetiska stamceller hittar man i ryggmärgen hos vuxna individer.

Hematopoetiska stamceller (de stamceller som genom celldelning och differentiering ger upphov till alla olika blodceller) återfinns i benmärgen inte i ryggmärgen. Påståendet är därför falskt.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in