Termin 2    NSPR    Fråga 980

Vilket av svarsalternativen beskriver fotokemisk adaptation mest korrekt?

Vid svagt ljus anpassar sig ögat genom att stavarna (ljuskänslig celltyp) bygger upp mer och mer rodopsin medan det istället klyvs vid starkt ljus.

Rätt svar är därför: Vid mörka ljusförhållanden är mer rodopsin tillgängligt eftersom det inte konsumeras i så stor grad.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in