Termin 2    CREN    Fråga 976

Den resulterande vektorn i ett EKG är vid en viss tidpunkt riktad rakt åt patientens vänsterarm. I vilken/vilka av följande extremitetsavledningar är utslaget vid samma tidpunkt positivt?

Både I och II är riktade på ett sådant vis att en vektor som pekar åt patientens vänsterarm gör att ett positivt utslag ses i dessa avledningars explorerande elektroder.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in