K2    CREN    Fråga 976

Den resulterande vektorn i ett EKG är vid en viss tidpunkt är riktad rakt åt höger. I vilken/vilka av följande extremitetsavledningar är utslaget vid samma tidpunkt positivt?

III går från vänster arm ned mot vänster fot (se bild) och pekar därför åt höger vilket ger ett positivt utslag till skillnad från de andra.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 235 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 235 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in