K2    NSPR    Fråga 947

Sant/Falskt? - Om nervrötterna traumatiskt slits loss från ryggmärgen kan detta leda till ett svårt neuropatiskt smärttillstånd (s.k. deafferenteringssmärta). Ett sätt att behandla ett sådant smärttillstånd är att med en elektrod förstöra ytliga delar av bakhornet utmed det avsnitt av ryggmärgen där bakrötterna slitits loss, en så kallad ”dorsal root entry zone lesion” (DREZ-lesion). Den skada som då åstadkoms kan leda till lokal svullnad i ryggmärgen som ger en övergående funktionell störning även i delar av ryggmärgen som ligger i närheten av den skada som åstadkommits med elektroden. Ta ställning till om följande påstående är sant: "En DREZ-lesion på höger sida av intumescentia cervicalis kan leda till en övergående svaghet i höger ben snarare än i vänster ben."

Detta påstående stämmer eftersom överkorsningen av tractus corticospinalis skett redan innan cervikal nivå. Höger ben innerveras således av nerver som löper i höger tractus corticospinalis, vilket gör att en skada i på cervikal nivå leder till påverkan på det ipsilaterala benet.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 235 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 235 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in