Termin 2    NSPR    Fråga 938

En komplett skada av en nerv där den passerar i nära anslutning till dorsalsidan av humerus diafys leder till följande symptom... ?

Nerven som efterfrågas i detta fall är troligen n. radialis. N. radialis innerverar bl.a. de muskler som bidrar till dorsalflektion av handen. Innerverar även delar av handens och underarmens dorsalsida sensoriskt.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in