Termin 2    IBI    Fråga 931

Virus principiella strukturella uppbyggnad kan definieras enligt ett av följande fyra förslag, vilket?

Ett virus genom består antingen av DNA eller RNA, inte av båda samtidigt. Alla virus har kapsider, dessa kan vara helikala, ikosaedrala eller komplexa. Virus kan vara nakna, alltså sakna yttre hölje, eller vara höljeklädda. Virus har inte mitokondrier, cellvägg eller flageller.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in