Termin 2    NSPR    Fråga 930

Sant/Falskt? - Den tektospinala banan får sitt huvudsakliga inflöde från balansorganen (direkt och via cerebellum).

Den tektospinala banan får sitt huvudsakliga inflöde från ögonen, främst från oculomotoriuskärnskomplexet. Banan medierar reflexrörelser av huvud och nacke som respons till visuellt stimuli.

Kort om den tektospinala banan

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in