Termin 2    NSPR    Fråga 928

Sant/Falskt? - En infarkt i de dorsolaterala delarna i medulla oblongata på höger sida leder till bortfall av smärt- och temperaturkänsel i vänstra halvan av ansiktet och högra halvan av kroppen.

Bortfallet av smärt- och temperaturkänseln kommer ske på den högra ansiktshalvan och den vänstra kroppshalvan. Detta är för att de afferenta signalerna för smärta och temperatur från kroppen korsar ryggmärgen redan på segmentell nivå och alltså har redan har korsat när banorna når de dorsolaterala delarna av medulla oblongata. I samma område finns de sensoriska kärnorna tillhörande n. trigeminus som vid en infarkt påverkas så att ipsilaterala delar av ansiktet förlorar smärt- och temperaturkänsel. Tillståndet kallas Wallenbergsyndromet.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in