Termin 2    CREN    Fråga 925

Sant/Falskt? - Det parasympatiska nervsystemet medierar kontraktion av luftvägarna.

Parasympaticus står för kontraktion av luftvägarna medan sympaticus står för relaxation. Vid stor stress och sympaticuspåslag förbereder sig kroppen för en fight-or-flight-situation och det är då fördelaktigt med vidgade luftvägar som möjliggör intag av stora mängder luft. Motsatsen gäller vid vila, en situation då parasympaticus dominerar. Den parasympatiska effekten medieras genom acetylkolin. Även mucusproduktionen ökar. '

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in