Termin 2    CREN    Fråga 917

För en normalstor och frisk individ, som andas med en andningsfrekvens om 15 andetag/min och en tidalvolym om 500 ml blir den totala minutventilationen 7500 ml/min, men hur stor blir (på ett ungefär) den alveolära ventilationen?

Den alveolära ventilationen räknas fram genom att den del av luften som inte står för gasutbytet i luftvägarna (den som endast når den konduktiva zonen) subtraheras från den totala ventilationen. Om tidalvolymen är 500 ml är denna volym ca 150 ml av dessa 500 ml.

500-150 = 350
350 ml x 15/min = 5250 ml/min.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in