Termin 2    NSPR    Fråga 829

Vilka två muskler innerveras av n. accessorius?

N. accessorius innerverar även mjuka gommen och flera olika pharyngeala muskler. Dysfunktion av nerven kan testas genom tester av de olika muskler som den innerverar.

M. sternocleidomastoideus - rotation av huvudet mot motstånd samtidigt som man palperar motsatt sidas sternocleid
M. trapezius - elevation av axlarna mot motstånd

N. accessorius anatomiska förlopp

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in