Termin 2    NSPR    Fråga 815

Reflexer kan testas genom att slå på en sena. Vad heter den receptor i muskelpaketet som detekterar förlängningen av muskeln som sker när du slår på senan?

Muskelspole är ett sinnesorgan i skelettmuskulatur som dels låter de dig känna av när muskelns längd förändras samt dels används för att känna av vilken belastning en muskel utsätts för. När man slår på en sena förlängs muskeln vilket utlöser reflexen.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in