Termin 2    CREN    Fråga 812

Hur aktiveras protrombin till trombin?

Klyvningen sker på ytan av aktiverade trombocyter. Reaktionen kräver kalciumjoner. Xa-Va-(Ca2+-)komplexet benämns som ett protrombinaskomplex. Klyver FII (protrombin) till FIIa (trombin). Trombin klyver i sin tur fibrinogen till fibrin.

Antitrombin hämmar aktivering av faktor X och trombin.
Något fibrinogen-fakor C-komplex förekommer inte.
Faktor XIa klyver faktor IX till faktor IXa.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in