Termin 2    CREN    Fråga 810

Hur skiljer sig syreupptaget mellan en otränad och en vältränad person vid arbete på ex. 100 W på en ergometercykel (submaximalt)?

En viss arbetsbelastning (i Watt) kräver en viss mängd energi på en ergometercykel (liten skillnad KAN förekomma, t.ex. mellan en mycket tung och stor individ och en mycket lätt och liten individ). Ingen skillnad (eller möjligen en mycket liten skillnad) kommer därför att föreligga.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in