Termin 2    CREN    Fråga 809

Varför har en otränad person högre puls vid samma fysiska aktivitet (mätt i W) som en vältränad person?

Generellt gäller att ett specifikt submaximalt arbete (mätt i W) kräver en specifik hjärtminutvolym. En vältränad person har en större slagvolym än en otränad person. Enligt formeln HMV = SV x HF kräver en större slagvolym en lägre frekvens för att upprätthålla samma hjärtminutvolym.

En vältränad person behöver lika mycket syre till sina muskler vid ett visst arbete som en otränad person.
En otränad person har inte ett "överaktivt hjärta".
Träning påverkar inte förmågan att höja pulsen, och inte maxpulsen.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in