Termin 2    CREN    Fråga 476

Karl-Johan Brun har ett blodtryck på 144/80. Vilket pulstryck har han?

Pulstryck är differensen mellan det systoliska och det diastoliska trycket och räknas således ut genom att man subtraherar det diastoliska trycket från det systoliska trycket. I det här fallet blir pulstrycket 144 - 80 = 64 mmHg.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in