K2    CREN    Fråga 465

I hypotalamus finns receptorer som är mycket viktiga när det handlar om att reglera vätskebalansen. Vilken typ av receptorer handlar det om?

Osmoreceptorerna i hypothalamus känner av extracellulär osmolalitet. Ökad osmolalitet i extracellulärvätskan får vatten att strömma ut ur dessa celler - de krymper. Minskad osmolalitet får motsatt effekt. I cellmembranet sitter sträckkänsliga jonkanaler som aktiveras och släpper in bl.a. natrium och kalium i cellen då den krymper i storlek. Detta aktiverar spänningskänsliga kalciumkanaler och kalcium strömmar in i cellen. Kalcium gör att vesiklar innehållande främst ADH frisätts (mer vatten sparas vilket återställer osmolaliteten).

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: