K2    CREN    Fråga 459

Den respiratoriska utbyteskvoten stiger vid fysisk aktivitet. Vad är ett rimligt mått på kvoten vid en slutspurt under ett löpningspass?

Kvoten är ett mått på tillverkad koldioxid i förhållande till förbrukat syre (VCO2/VO2). Vid ren fettförbränning ligger kvoten på 0,7, vid ren kolhydratförbränning på 1,0. Normalt, vid vila, ligger man runt 0,85. Vid mycket hård fysisk ansträngning kan kvoten stiga över 1 då den tillverkade koldioxiden kommer från andra håll än från syreförbrukning (som svar på ökad laktatproduktion och därmed ökad konc. av H+, som förskjuter bikarbonatbuffertsystemet mot koldioxidhållet enligt massverkans lag).

Bikarbonatbufferten: CO2 + H2O <--> H2CO3 <--> H+ + HCO3-

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: