Termin 2    CREN    Fråga 458

Prostaglandiner påverkar GFR i njuren. Vad kommer hämning av prostaglandinproduktionen leda till?

Genom relaxationsinitiering i den afferenta arteriolen kommer blodflödet in till glomeruluskapillärerna att öka och GFR stiger under inverkan av prostaglandiner. Om man hämmar prostaglandinproduktionen kommer den afferenta arteriolen att kontrahera mer och GFR minskar.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in