Termin 2    CREN    Fråga 458

Prostaglandiner påverkar GFR i njuren. Vad kommer hämning av prostaglandinproduktionen leda till?

Genom relaxationsinitiering i den afferenta arteriolen kommer blodflödet in till glomeruluskapillärerna att öka och GFR stiger under inverkan av prostaglandiner. Om man hämmar prostaglandinproduktionen kommer den afferenta arteriolen att kontrahera mer och GFR minskar.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in