Termin 2    CREN    Fråga 453

När man tränar (ex. löper eller cyklar) regelbundet kommer hjärtats fysiologiska funktion att förändras. Välj det alternativ som INTE stämmer.

Slagvolymen i vila ökar då hjärtrummens volym ökar. Vilopulsen blir då lägre då frekvensen inte behöver vara lika hög för att upprätthålla samma hjärtminutvolym. Maxpulsen förblir dock oförändrad. Det är ytterst få omständigheter som kan påverka maxpulsen (ålder och olika sjukdomar kan påverka). Vid en oförändrad maxpuls och en ökad slagvolym kommer maximal hjärtminutvolym att öka.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in