K2    CREN    Fråga 453

När man tränar (ex. löper eller cyklar) regelbundet kommer hjärtats fysiologiska funktion att förändras. Välj det alternativ som INTE stämmer.

Slagvolymen i vila ökar då hjärtrummens volym ökar. Vilopulsen blir då lägre då frekvensen inte behöver vara lika hög för att upprätthålla samma hjärtminutvolym. Maxpulsen förblir dock oförändrad. Det är ytterst få omständigheter som kan påverka maxpulsen (ålder och olika sjukdomar kan påverka). Vid en oförändrad maxpuls och en ökad slagvolym kommer maximal hjärtminutvolym att öka.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 149 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: