Termin 2    CREN    Fråga 452

Vilken är kroppens största energireserv (m.a.p. antal kcal som kan utvinnas)? Vi utgår från en genomsnittlig man på 70-80 kg.

Det finns många olika uppgifter om hur stor mängd energi som lagras i kroppen i olika former. Det är självklart skillnad mellan mängden energi lagrat i olika former om man kollar på 1) en sumobrottare, 2) en anorektisk tonåring eller 3) en tävlingsredo bodybuilder.

I detta fallet utgår vi från en normal man, på ca 70-80 kg. Energireserven i form av fett kommer här att dominera. Därefter kommer energin som går att utvinna från skelettmuskler, sedan lagrade kolhydrater och sist ATP/CP. Se bilden nedan för ungefärliga storleksmått (kcal).

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in