Termin 2    IBI    Fråga 402

Cellen består av fyra grundtyper av makromolekyler. Vilken är INTE en av dem?

Proteiner, lipider, polysackarider och nukleinsyror är de grundläggande makromolekylerna som bygger upp alla kroppens celler.

Cytokiner är signalmolekyler (peptider och proteiner) vars funktion är att bära kemiska signaler mellan celler och bygger sålunda ej upp cellen i sig.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in