Termin 2    NSPR    Fråga 401

På proximala, mediala, anteriora tibia går tre muskelsenor ihop och bildar Pes anserinus med gemensamt fäste. Vilken muskel hör inte hit?

M. biceps femoris fäster lateralt på fibula och hör sålunda inte hit.

Minnesregel för Pes anserinus samt innervering - "SGT fot":
* M. Sartorius - N. femoralis
* M. Gracilis - N. obturatorius
* M. semiTendinosus - N. tibialis

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in