Termin 2    CREN    Fråga 249

Vilken hjärtklaff har normalt bara två klaffblad?

Valva aortae är en fickklaff med tre klaffblad, likaså valva trunci pulmonalis.
Valva tricuspidalis är en segelklaff som har tre klaffblad.
Valva mitralis är även den en segelklaff, men har normalt bara två klaffblad.

0%
0 av 237 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 237 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in