Termin 2    NSPR    Fråga 241

Nervfibrer från vilken kranialnerv passerar genom lamina cribrosa ossis ethmoidalis?

Filament från n. olfactorius (kranialnerv I) passerar genom de små hålen i lamina cribrosa ossis ethmoidalis för att sedan sprida ut sina nervändar i luktslemhinnan vilket gör det möjligt för oss att känna lukt.

N. olfactorius och lamina cribrosa ossis ethmoidalis

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K2-tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in